Så här står det i kyrkans Handbok 2 13.4 Ungdomskonferens:
Från och med i januari det år som de fyller 14 inbjuds unga män och unga kvinnor att delta i en aktivitet eller en serie aktiviteter som kallas ungdomskonferenser.

Ungdomskonferenser hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå.

De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Ungdomskonferenser på stavsnivå hålls inte samma år som staven deltar i FSY (For the Strength of Youth).

Aktiviteterna kan ha följande syften:

 • bygga tro på Jesus Kristus
 • erbjuda nöjen och främja enighet
 • ge tillfällen till personlig tillväxt
 • stärka enskilda och familjer
 • hjälpa medlemmarna att delta i frälsningens och upphöjelsens verk

Här är några exempel på aktiviteter:

 • tjänande som är till glädje för andra och bygger samhällsrelationer
 • missionsarbete, tempeltjänst och släktforskning
 • tillfällen att utveckla oberoende- och ledarskapsfärdigheter
 • bildning och yrkesutbildning
 • utomhusaktiviteter
 • tillfällen att utveckla talanger och uppskattning för kultur
 • idrott och hälsa