Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Besök oss också på Facebook

Aktiviteterna kan ha följande syften:

 • bygga tro på Jesus Kristus
 • erbjuda nöjen och främja enighet
 • ge tillfällen till personlig tillväxt
 • stärka enskilda och familjer
 • hjälpa medlemmarna att delta i frälsningens och upphöjelsens verk

Här är några exempel på aktiviteter:

 • tjänande som är till glädje för andra och bygger samhällsrelationer
 • missionsarbete, tempeltjänst och släktforskning
 • tillfällen att utveckla oberoende- och ledarskapsfärdigheter
 • bildning och yrkesutbildning
 • utomhusaktiviteter
 • tillfällen att utveckla talanger och uppskattning för kultur
 • idrott och hälsa