Årets höjdpunkt - Bolliaden i Enköping 1- 4 Januari 2020

Anmälan är nu öppen!

13.4 Ungdomskonferens
Från och med i januari det år som de fyller 14 inbjuds unga män och unga kvinnor att delta i en aktivitet eller en serie aktiviteter som kallas ungdomskonferenser. Ungdomskonferenser hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå. De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Ungdomskonferenser på stavsnivå hålls inte samma år som staven deltar i FSY (For the Strength of Youth). Detta betyder i klartext att du som fyller 14 år under det år Bolliaden & Svung samt YSY är får delta.instagramicon

BOLLIADENS INSTAGRAM 

Copyright © 2019 SDH.se
Detta är inte en officiell hemsida för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga