Göteborgs stav hälsar välkomna till Bolliaden 2023 i ???.


20.4 Ungdomskonferener
Med början i januari det år de fyller 14, inbjuds unga män och unga kvinnor att delta tillsammans i en ungdomskonferens. Ungdomskonferenser hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå. De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Under ett år då ungdomar har möjlighet att delta i en FSY-konferens ska stavar och församlingar inte ha några ungdomskonferenser.

Detta betyder i klartext att du som fyller 14 år under året får delta i Bolliaden & Svung samt YSY. 

Syftet med ungdomskonferenser är att hjälpa ungdomarna:

  • bygga tro på Jesus Kristus
  • stärka vittnesbörd
  • utveckla talanger
  • få nya vänner
  • ha roligt med ungdomar som delar liknande trosuppfattningar och normer.

Ungdomar kan också tillägna sig ledarskapsfärdigheter då de hjälper till att planera ungdomskonferenser.

Bolliadens årtal bedöms efter när sista dagen på Bolliaden är. Sista dagen på Bolliaden är alltid i januari månad.